Obowiązek poddania się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym