Prawo cywilne

Obsługa spraw z zakresu prawa zobowiązań, w tym sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, błędy medyczne, postępowanie wieczystoksięgowe, windykacja należności, podział majątku wspólnego

Do usług świadczonych przez naszą Kancelarię w obszarze prawa cywilnego można zaliczyć m.in.:

  • reprezentacje na etapie przedsądowym, mediacyjnym, jak i na etapie procesu sądowego;
  • pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych, związanych z wyrządzeniem szkody na osobie lub mieniu (m.in. szkody powstałe w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy);
  • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
  • doradztwo w sprawach dotyczących prawa własności i innych praw rzeczowych, w tym postępowanie wieczystoksięgowe;
  • windykacje należności:
  • podział majątku wspólnego.

W czym możemy pomóc?

Obszary praktyki

Prawo gospodarcze, handlowe i prawo spółek

Stała obsługa prawna przedsiębiorców, rejestracja spółek, negocjacje handlowe, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, reprezentacja przed sądem

Prawo cywilne

Obsługa spraw z zakresu prawa zobowiązań, w tym sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, błędy medyczne, postępowanie wieczystoksięgowe, windykacja należności, podział majątku wspólnego

Prawo spadkowe

Obsługa spraw z zakresu prawa spadkowego, m.in. stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku

Prawo karne i prawo karne gospodarcze

Reprezentacja w procesach karnych i karno-skarbowych

Reprezentacja obcokrajowców

Obsługa prawna w języku niemieckim i w języku angielskim

Scroll to Top